Pokrok ve stínící technice

Je přirozené, že snaha o vytváření si stínu v době největšího slunečního úpalu je vlastní již odedávna mnoha zvířatům. Pouze primáti však si vytváří uvědoměle stín z dostupného materiálu. Lidská společnost odedávna používala přístřešky a zastínění na ochranu před sluncem. Postupem doby se měnily materiály i různá provedení. Od závěsů se přešlo k okenicím, markýzám, později vznikly rolety a žaluzie. Měnila se jen provedení a použité materiály.

Každý způsob má svá plus

Každý z používaných způsobů má svoje plus i mínus. Každý je vhodný do jiného prostředí. Některé se snaží kombinovat i vlastnosti jiných způsobů. Ve středomoří tak uvidíme často okenice konstruované žaluziovým způsobem. S rozvojem moderních technologií se takto kombinované způsoby stávají stále častější a používanější.