Vyhněte se následným potížím s nevhodně nastavenými spotřebiči

Posted by in Nezařazené

Víte, jaká elektroinstalace, jaké rozvody a jaké elektrické spotřebiče mají ambice stát se významným prvkem komfortu uživatele soukromého, komerčně využívaného i veřejného objektu? Elektro takové, které bylo podrobeno přesnému proměření, prohlédnutí a prozkoumání. A to bedlivým okem specialisty, který se perfektně realizuje na poli profese revizního technika. Nechejte si posoudit bezpečnost a reálné nastavení funkcí konkrétních elektrických zařízení spolehlivým odborníkem, který posudek vypracovává vždy na základě konkrétního posouzení dané situace, již hodnotí vždy na základě přesného měření speciální technikou.

Naší kompetencí jsou přesná měření a jasné formulace

Zkušený revizní technik, který pracuje na základě striktních legislativních norem a vyhlášek, jež jsou platné v daném oboru, je připraven zacílit své kvalifikační dovednosti na Váš cíl. Tím může být nejen komplexní elektroinstalace, ale také jednotlivé dílčí složky. Hromosvod, plynový kotel nebo jiný elektrický spotřebič.